Menus Maki 

Menus Maki

24 Maki: 8 saumon, 8 thon,8 california, 1 Soupe, 1 Salade

12,90€

8 California saumon,8 California surimi, 1 Soupe, 1 Salade

10,20€

8 Maki saumon,8 Maki avocat, 1 Soupe, 1 Salade

8,50€

8 Las vegas saumon,8 Las vegas surimi, 1 Soupe, 1 Salade

12,90€

california futo maki (8 pièces)1 Soupe, 1 Salade

12,50€

8 Maki saumon avocat, 8 Californias de frit (1 soupe, 1 salade) 

13,90€
Showing 1 - 6 of 6 items