Menus Maki 

Menus Maki

24 Maki: 8 saumon, 8 thon,8 california, 1 Soupe, 1 Salade

8 California saumon,8 California surimi, 1 Soupe, 1 Salade

8 Maki saumon,8 Maki avocat, 1 Soupe, 1 Salade

8 Las vegas saumon,8 Las vegas surimi, 1 Soupe, 1 Salade

california futo maki (8 pièces)1 Soupe, 1 Salade

8 Maki saumon avocat, 8 Californias de frit (1 soupe, 1 salade) 

Showing 1 - 6 of 6 items